Protokół z Zebrania Plenarnego PTL ZG

lekarze specjaliści > Protokół z Zebrania Plenarnego PTL ZG

Protokół z Zebrania Plenarnego PTL ZG

Protokół z wiosennego plenarnego posiedzenia PTL w Częstochowie w dniu 6 kwietnia 2017 r.

Zebranie wyjazdowe odbyło się w trakcie obchodów setnej rocznicy śmierci dr Władysława Biegańskiego.

Zebranie otworzył dr Waldemar Kostewicz Prezes PTL witając zebranych wyraził nadzieję, że obrady będą słoneczne, zgodnie ze zmianą pogody, której doświadczył wjeżdżając z żoną do Częstochowy. Prezes powitał serdecznie Panią Prezes TLCz Beatę Zawadowicz, gospodarza spotkania oraz współpracowników- viceprezesa dr Andrzeja Ignaciuka, skarbnika dr Krystynę Podgórską - Baraniecką, sekretarza dr Mariana Baranieckiego, prof. Jerzego Jurkiewicza, prof. Jerzego Woy - Wojciechowskiego Prezesa Honorowego oraz wszystkich zebranych. Prezes poprosił o dyscyplinę czasową obrad z uwagi na napięty harmonogram uroczystości jubileuszowych.

Pani Skarbnik poprosiła o uczczenie chwilą ciszy zmarłych red Andrzeja Kormana - wieloletniego redaktora Wiadomości Lekarskich- pisma PTL oraz dr Wydry członka Oddziału PTLw Stalowej Woli.

Prezes w przygotowanej prezentacji multimedialnej przedstawił programzebrania plenarnego złożony z :

- informacji na temat inauguracji 1 lutego 2017 wystawy poświęconej dr Wł. Biegańskiemu w Senacie RP, zatwierdzenia protokołu zebrania plenarnego z 21 października, przedstawienia bilansu finansowego skarbnika,

- sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem dr Piotra Sznelewskiego,

- informacji o przyznanych odznaczeniach zasłużonemu PTL za rok 2016 oraz Bene Meritus,

- organizacji 6 października 2017 uroczystości Gloria Medicinae na Zamku Królewskim w Warszawie, w terminie umożliwiającym udział zainteresowanych w obchodach 150 lecia powstania Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego,

- dyskusji i wolnych wnioskach.

Prezes omówił działania swoje, prof. Jurkiewicza i prof. Woy- Wojciechowskiego, które doprowadziły do spotkania z Marszałkiem Senatu dr Karczewskim dla promocji ogłoszenia roku 2017 rokiem dr W Biegańskiego. Wystawa w Senacie 1 lutego cieszyła się dużym zainteresowaniem i znalazła odbicie w licznych relacjach medialnych. 21 marca miała miejsce wystawa zorganizowana przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie w osobie dyrektora GBL Wojciecha Giermaziaka. Pan Prezes przedstawił zebranym na sali widoczne na zdjęciach prezentacji multimedialnej osoby uczestniczące w omawianych spotkaniach.

Dr Podgórska skarbnik przedstawiła bilans całościowy PTL i Szkoły Medycyny Estetycznej . Przychody określone Statutem w 2015 roku wyniosły 1560343,35 zł., w 2016 1436062,48 zł . Koszty działalności operacyjnej 1680697,13 zł w 2015 i 1455022 w 2016 roku. W koszty weszłypodatki, wynagrodzenia, ubezpieczenia, materiały, koszty energii i pozostałe koszty rodzajowe. Dr Podgórska zwróciła uwagę na zmniejszenie straty z działalności finansowej PTL i Szkoły Medycyny Estetycznej- strata w 2015 roku wyniosła 120353 zł a w 2016r. 18959 zł. Pozostałe przychody to dotacje w kwocie 136 tysięcy zł w 2015 i 87914 złotych w 2016 roku, uzyskane dzięki zaangażowaniu Prezesa Honorowego JWW w prace Fundacji Potockiego. Zysk w 2015 r wyniósł 10767 zł a w 2016 r. 57870 zł, końcowy zysk w 2015 r.11174 zł a w 2016 r. 58389 zł. Składki członków PTL na 2016 to 7351 zł, składki PTL zebrane przez członków Szkoły Medycyny Estetycznej to dodatkowo 12405 złotych.1277 złotych wyniosły wpłaty z tytułu Organizacji pożytku Publicznego. Pani Skarbnik podziękowała tym Oddziałom, które regularnie przesyłają składki, szczególnie Oddziałowi w Tarnowie oraz Oddziałom : Bielsko- Biała, Rzeszów, Ostrołęka, Katowice, poprosiła o zwiększenie efektywności wpłat pozostałe Oddziały PTL. Na 35 Oddziałów sprawozdania ogólne przesłało 16 Oddziałów, a sprawozdania finansowe tylko 12 oddziałów. 225753 złote wyniosły łączne przychody PTL w roku 2015, a w 2016 r 224824 zł. Koszty w 2015 r. 379567 zł a w 2016 r. 296595 zł. Na koszty te złożyły się: zużycie materiałów, usługi obce,

 

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl