Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2018

lekarze specjaliści > Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2018

Aktualności

Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2018

Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2018
Prof. Waldemar Kostewicz wyróżniony specjalną statuetką Nagrodą Zaufania Złoty OTIS 2018

12 kwietnia 2018 r., w Pałacu Staszica odbyła się uroczystość XV-Lecia Nagrody
Zaufania „Złoty Otis”, podczas której wręczono Nagrody Zaufania „Złoty Otis 2018”.
Polskie Towarzystwo Lekarskie objęło Patronatem Honorowym XV-Jubileuszową Galę
Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”. Od wielu lat statuetka wręczana jest osobom i organizacjom pozarządowym działającym na rzecz poprawy opieki zdrowotnej w Polsce i za granicą, dziennikarzom promującym wiedzę o zdrowiu oraz firmom za podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych.

W uroczystości XV-Lecia Nagrody wzięli udział: Marszałek Senatu dr Stanisław Karczewski,
Wiceministrowie Zdrowia Marcin Czech i Zbigniew Król, Senator Waldemar Kraska,
Posłanki Beata Małecka – Libera i Lidia Gądek oraz Poseł Tomasz Latos.

Międzynarodowe Nagrody Zaufania „Złoty Otis 2018” otrzymali prof. Waldemar Priebe z
Houston, twórca innowacyjnych leków na białaczkę, chłoniaki, glejaki i dr. med. Ewelina
Hrycaj- Małanicz – prezes PTL we Lwowie.

Wśród tegorocznych laureatów „Złotego Otisa” znaleźli się m.ni.: prof. Marek Krawczyk,
prof. Wojciech Noszczyk, prof. Krzysztof Bielecki, prof. Jarosław Reguła, prof. Aleksander Sieroń, dr Beata Zawadowicz, dr Janusz Meder, Irena Rej, Elżbieta Puacz i Katarzyna Urbańska, prof. Adam Antczak, prof. Aleksander Prejbisz, Marek Hilgier.
Nagrody zaufania wręczono również organizatorom społecznych akcji profilaktycznych oraz
organizatorom Roku Dr. Władysława Biegańskiego.

Wśród wyróżnionych specjalną statuetką Nagrodą Zaufania „Złoty OTIS” znalazł się prof.
Waldemar Kostewicz, za organizację społecznej akcji profilaktycznej „Kostka-ramię. Stop
udarom i amputacjom”.

Niewiele osób w Polsce słyszało o pomiarze wskaźnika „kostka-ramię”: to badanie jest
wykonywane zbyt rzadko. Z reguły przeprowadzają je chirurdzy naczyniowi, kardiolodzy, angiolodzy u osób, które są już poważnie chore. A trzyminutowy pomiar ciśnienia we wszystkich kończynach powinien być wykonywany rutynowo podczas okresowych badań ogólnych, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Warto mierzyć wskaźnik „kostka-ramię” raz w roku, szczególnie u osób po 50. roku życia. To proste badanie może ustrzec przed możliwością udaru niedokrwiennego mózgu lub niedokrwieniem tętnic, grożącym amputacją nogi.

Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2018

Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2018

Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2018

 

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl