Polskie Towarzystwo Lekarskie

lekarze specjaliści > Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Lekarskiecheck

Polskie Towarzystwo Lekarskie

adres:Al. Ujazdowskie 22/2, Warszawa

telefon:22 628 86 99 22 627-29-88

www:http://www.ptl.org.pl

 www.ptl.medserwis.pl

e-mail:ptl@interia.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Informacje dodatkoweic_i


Prezydium Zarządu Głównego PTL 2015-2019


1. Prof. Waldemar Kostewicz – Prezes
2. Prof. Jerzy Polański – WICEPREZES
3. Dr Andrzej Ignaciuk- WICEPREZES
4. Dr med. Antoni Sydor – WICEPREZES
5. Dr inż. Marian Baraniecki – Sekretarz
6. Dr Beata Zawadowicz – Zastępca Sekretarza
7. Dr Krystyna Podgórska-Baraniecka –Skarbnik
8. Dr Ewa Kapała – Zastępca Skarbnika
9. Prof. Jerzy Jurkiewicz – Członek Prezydium


Zarząd główny

W skład Zarządu Głównego wchodzi 31 osób z obszaru całej Polski. Większość z tych osób kieruje Oddziałami. Kadencja trwa cztery lata. Spośród Zarządu Głównego wybierane jest Prezydium Zarządu Głównego, będące ciałem mogącym kierować, z upoważnienia Zarządu Głównego, podstawowymi pracami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w czasie trwania kadencji.

Członkowie Zarządu Głównego PTL 2015 - 2019:

Prof. dr hab.med.Waldemar Kostewicz – Prezes ZG PTL (Warszawa)

Dr Marian Baraniecki- sekretarz (Warszawa)
Dr med. Mieczysław Chruściel ( Szczecin)
Dr med.Janusz Czarnecki (Toruń)
Dr med. Jerzy Dosiak (Katowice)
Dr Małgorzata Dosiak (Katowice)
Dr med.Franciszek Dudzik (Poznań)
Dr med. Jacek Gawron (Katowice)
Dr Anna Gendaszyk-Tiszer (Poznań)
Dr med. Maciej Hamankiewicz (Katowice)
Dr Andrzej Ignaciuk- wiceprezes (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz - członek Prezydium (Warszawa)
Dr Ewa Kapała- z-ca skarbnika (Poznań)
Dr Zbigniew Kochanowski (Tarnów)
Dr Patrycja Kosińska (Tarnów)
Dr Hanka Kostrzewska (Poznań)
Dr med. Stanisław Łata (Tarnów)
Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja (Kraków)
Dr Alfred Micał (Rzeszów)
Dr Wiesław Olechowski (Tarnów)
Dr Krystyna Podgórska-Baraniecka -skarbnik (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Jerzy Polański - wiceprezes (Warszawa)
Dr Anna Rafińska (Tarnów)
Prof. dr hab. med. Aleksander Sieroń (Katowice)
Dr Barbara Siwińska (Poznań)
Dr med. Czesława Stachowiak -Nowicka (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
Dr med. Antoni Sydor -wiceprezes (Tarnów)
Dr med. Adam Wiernikowski (Kraków)
Dr Beata Zawadowicz - z-ca sekretarza (Częstochowa)
Dr Mariola Zdanowska-Gęza (Tarnów)

Prezes Honorowy ZG PTL - Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

Główna Komisja Rewizyjna 2015 - 2019

1.Jerzy Moskal (Rzeszów)
2.Stanisław Pius (Częstochowa)
3.Dariusz Ratajczak (Bydgoszcz)
4.Piotr Sznelewski (Warszawa)

Główny Honorowy Sąd Koleżeński


Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego PTL 2015 - 2019:

1.Stanisław Bem (Tarnów)
2.Barbara Grudzień-Furman (Rzeszów)
3.Marta Kaczówka (Tarnów)
4.Jadwiga Szumlańska (Tarnów)
5.Wanda Terlecka (Częstochowa)

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl