Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

lekarze specjaliści > Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowiecheck

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

adres:ul. Szpitalna 13, Tarnów

telefon:(14) 631-01-00

www:www.ssz.tar.pl

 www.szpitalszczeklinawtarnowie.medserwis.pl

e-mail:administracja@ssz.tar.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Godziny pracyic_i

całodobowo

Nasi lekarze specjaliściic_i

AnestezjolodzyBariatriaChirurdzyChirurgia naczyniowaDermatolodzyGastrolodzyInterniściKardiolodzyLaryngolodzyOrtopedziPulmonolodzy

Informacje dodatkoweic_i

O nas


Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, zarejestrowanym w Rejestrze Wojewody Małopolskiego pod
nr 12-00347 oraz Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008482.

Szpital posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008.
Zakres certyfikacji: wieloprofilowe leczenie stacjonarne, operacyjne
i zachowawcze, leczenie ambulatoryjne w poradniach, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, pomoc doraźna w izbie przyjęć, pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta.

Szpital posiada certyfikaty:
- "Szpital bez bólu" - potwierdzenie wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego
- "Gwarant Czystości" - potwierdzenie zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pobytu pacjentów oraz stosowanie procedur zapobiegających zakażeniom wewnątrzszpitalnym

Szpital zapewnia pacjentom:
• całodobową, pełną diagnostykę i leczenie w 12 oddziałach szpitalnych, stacji dializ, bloku operacyjnym, pracowni hemodynamiki, oraz pracowniach diagnostyki medycznej (laboratorium, ultrasonografii, rentgenodiagnostyki, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej);
• leczenie i konsultacje specjalistyczne w 15 specjalistycznych
poradniach przyszpitalnych;
• pielęgniarską opiekę długoterminową w domu chorego;
• profilaktykę zdrowotną.

Szpital świadczy usługi zdrowotne:
- bezpłatnie – osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub na podstawie innych przepisów o bezpłatnej pomocy medycznej,
- odpłatnie – osobom nieuprawnionym w rozumieniu przepisów.

Szpital jest laureatem:
- Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali Publicznych w kategorii „Najlepszy
Szpital w Polsce” 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
- Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2006
- wyróżnionym w Konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2007
- Konkursu „Firma Równych Szans” 2007 za wysoką świadomość
społeczną oraz gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych
- Konkursu "Firma Równych Szans" 2007 - III miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw w obszarze wynagrodzeń oraz łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi
- Konkursu Firma Nieprzeciętnie Przyjazna Mamie 2007
- Perły Medycyny 2008

W kaplicy szpitala można też skorzystać ze wsparcia duchowego:

Galeriaic_at

1 2 3 4 5 6

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl