Polskie Towarzystwo Lekarskie

lekarze specjaliści > Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Lekarskiecheck

Polskie Towarzystwo Lekarskie

adres:Al. Ujazdowskie 22/19, Warszawa

telefon:603 28 86 99, 22 628 86 99

www:http://www.ptl.org.pl

 www.ptl.medserwis.pl

e-mail:ptl@interia.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Informacje dodatkoweic_i

Szanowni Państwo,

W dniu 21 września 2019 roku odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie, Nowy Świat 6/12, na którym dokonano wyboru nowych władz PTL: prezesa ZG PTL, wyboru nowych władz do ZG PTL, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Na funkcję prezesa ZG PTL zgłoszono dwóch profesorów: Honorowego prezesa PTL Jerzego Woy-Wojciechowskiego i dotychczasowego prezesa PTL Waldemara Kostewicza. Największą liczbę głosów otrzymał prof. Waldemar Kostewicz, który został nowym prezesem ZG Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Prezydium Zarządu Głównego PTL.

1. Waldemar Kostewicz – Prezes ZG PTL Warszawa

2. Antoni Sydor – V-ce Prezes ZG PTL Tarnów

3. Andrzej Ignaciuk- V-ce Prezes ZG PTL Warszawa

4. Krystyna Podgórska-Baraniecka V-ce Prezes ZG PTL Warszawa

5. Marian Baraniecki – Sekretarz Warszawa

6. Beata Zawadowicz – Z-ca Sekretarza Częstochowa

7. Jacek Gawrychowski - Skarbnik Częstochowa

8. Maria Kapuśniak-Z-ca Skarbnika Ostrołęka

9. Zbigniew Kochanowski - Tarnów

10. Jerzy Jurkiewicz Warszawa

11. Jarosław Wanecki Płock


Zarząd Główny PTL

1. Waldemar Kostewicz Prezes ZG PTL Warszawa

2. Marian Baraniecki Warszawa

3. Mieczysław Chruściel Szczecin

4. Janusz Czarnecki Toruń

5. Magdalena Filip-Dziurzyńska Rzeszów

6. Jacek Gawrychowski Częstochowa

7. Andrzej Ignaciuk Warszawa

8. Przemysław Janik Bydgoszcz

9. Jerzy Jurkiewicz Warszawa

10. Ewa Kapała Poznań

11. Maria Kapuśniak Ostrołęka

12. Zbigniew Kochanowski Tarnów

13. Patrycja Kosińska Tarnów

14. Jerzy Kozak Rzeszów

15. Jarosław Lubiatowski Konin

16. Stanisław Łata Tarnów

17. Bibiana Mossakowska Warszawa

18. Eugeniusz Muciek Kraków

19. Zenon Nowosad Olsztyn

20. Wiesław Olechowski Tarnów

21. Bogusław Plezia Tarnów

22. Krystyna Podgórska- Baraniecka Warszawa

23. Anna Rafińska Tarnów

24. Dariusz Ratajczak Bydgoszcz

25. Czesława Stachowiak-Nowicka Bydgoszcz

26. Antoni Sydor Tarnów

27. Bartosz Trzeciak Gdańsk

28. Jarosław Wanecki Płock

29. Adam Wiernikowski Kraków

30. Jerzy Woy-Wojciechowski Warszawa

31. Beata Zawadowicz Częstochowa


Główna Komisja Rewizyjna ZG PTL

1. Piotr Sznelewski Warszawa - Przewodniczący

2. Stanisław Pius Częstochowa

3. Wiesława Granowska Warszawa


Główny Honorowy Sąd Koleżeński

1. Stanisław Bem Tarnów - Przewodniczący

2. Adam Czarnecki Warszawa

3. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz Warszawa

4. Barbara Grudzień-Furman Rzeszów

5. Wanda Terlecka Częstochowa

PTL

W imieniu nowo wybranego prezesa ZG PTL prof. Waldemara Kostewicza serdecznie dziękujemy za obecność i udział w Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz udział w konstruktywnej dyskusji nad kierunkiem dalszego rozwoju PTL. Propozycje te będą z wszelką skrupulatnością wzięte pod uwagę, dla nadrzędnego celu jakim dla prof. Waldemara Kostewicza jest praca dla wzmocnienia rangi PTL nie tylko w środowisku medycznym, ale również w Polsce.

W imieniu prezesa Waldemara Kostewicza
Jolanta Nowicka i Iwona Celińska

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl