Polskie Towarzystwo Lekarskie

lekarze specjaliści > Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Lekarskiecheck

Polskie Towarzystwo Lekarskie

adres:Al. Ujazdowskie 22/19, Warszawa

telefon:603 28 86 99, 22 628 86 99

www:http://www.ptl.org.pl

 www.ptl.medserwis.pl

e-mail:ptl@interia.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Informacje dodatkoweic_i

Serdecznie zapraszam na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego , który odbędzie się w dniu 21 września 2019 roku w godzinach 10.30 –15.00 w Centrum Bankowo Finansowym „Nowy Świat” przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie 9 (przy Palmie), przesyłam Państwu Proponowany Porządek Zjazdu oraz mapkę zawierającą szczegółową informację na temat lokalizacji Zjazdu.

Jednocześnie, z okazji zakończenia kadencji Zarządu Głównego POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO 2015 – 2019, którego jestem prezesem, serdecznie dziękuje Państwu za dotychczasowe zaangażowanie, życzliwość oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO.

Do podziękowań dołączam słowa uznania oraz serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji marzeń i zadowolenia w życiu osobistym i zawodowym. Chcielibyśmy kontynuować wspaniałą tradycję współpracy pomiędzy społecznościami lekarskimi w Polsce i za granicą poprzez ich integrację i związek z Polskim Towarzystwem Lekarskim dla naszego wspólnego dobra.

Korzystając z okazji zwracam się również z prośbą i zachętą do kontynuowania pracy w Polskim Towarzystwie Lekarskim , aby Koleżanki i Koledzy, którzy zostali delegatami kandydowali do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego. W załączeniu przesyłamy program Krajowego Zjazdu Delegatów PTL.

Proszę również o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń dobrego zdrowia.

Licząc na dalszą owocną współpracę w przyszłości

Z wyrazami szacunku i poważania
oraz koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Prof. Waldemar Kostewicz

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału telefonicznie lub mailowo
tel. 22 628 86 99, tel.22 627 29 88
tel. kom. 603 288 699
mail – ptl@interia.pl

Proponowany porządek obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie w dniu 21 września 2019r. (sobota).
I termin – godz. 10.00,
II termin – godz.10.30.

W WALNYM ZGROMADZENIU mogą brać udział tylko członkowie PTL z opłaconymi składkami członkowskimi.

Obrady będą odbywać się w Centrum Bankowo-Finansowym (dawny Dom Partii) przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie (Sala Kinowa)

1. Otwarcie Walnego Zebrania i Powitanie Delegatów Krajowego Zjazdu PTL
2. Zatwierdzenie regulaminu Krajowego Zjazdu oraz porządku dziennego obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania w II terminie przez Komisję Mandatową.
8. Sprawozdanie Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z działalności za lata 2015-2019
9. Sprawozdanie Skarbnika PTL za kadencję 2015-2019
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego za kadencję 2015-2019
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PTL za kadencję 2015-2019
13. Wniosek i Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ZG PTL w kadencji 2015–2019.
PRZERWA KAWOWA
14. Zgłoszenie kandydatów do wyboru: Prezesa ZG PTL, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego.
15. Prezentacja kandydatów na prezesa PTL.
16. Wybór Prezesa Zarządu Głównego PTL.
17. Wybory do Zarządu Głównego PTL (do 31 osób), Głównej Komisji Rewizyjnej (3 – 5 osób), Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego (3 – 5 osób).
18. Zatwierdzenie proponowanych zmian do Statutu PTL
19. Zatwierdzenie wniosków o nadanie Godności Członka Honorowego PTL.
20. Zatwierdzenie wniosków o nadanie odznaczeń:
a. "Bene Meritus"
b. "Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie"
21. Ogłoszenie wyników wyborów
22. Wystąpienie aktualnie wybranego Prezesa ZG PTL
23. Wolne wnioski.
24. Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego PTL - ukonstytuowanie się Zarządu
Głównego PTL w tym wybory na członków Prezydium PTL zgodnie z § 33 Statutu
(od 7 do 11 osób).

Zapraszamy Państwa na lunch po zakończeniu obrad.

Mapa dojazdu

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl