Polskie Towarzystwo Lekarskie

lekarze specjaliści > Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Lekarskiecheck

Polskie Towarzystwo Lekarskie

adres:Al. Ujazdowskie 22/19, Warszawa

telefon:603 28 86 99, 22 628 86 99

www:http://www.ptl.org.pl

 www.ptl.medserwis.pl

e-mail:ptl@interia.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Informacje dodatkoweic_i

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA PLENARNEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO WARSZAWA DNIA 17 MAJA 2019 ROKU GODZINA 10.30 – 11.00
PRZY ULICY RASZYŃSKIEJ 54 (SIEDZIBA TLW )

1. Powitanie uczestników zebrania przez Prezesa ZG PTL Profesora Waldemara Kostewicza.
2. Zatwierdzenie protokołu z zebrania plenarnego z dnia 26 października 2018 r.
3. Wykład Przedstawiciela Firmy Bayer Sp. z o.o. Pana Jacka Karasia pt. „Profilaktyka zdarzeń zakrzepowych o podłożu miażdżycowym u pacjentów z chorobą wieńcową i chorobą tętnic obwodowych”
4. Przedstawienie wyników bilansu za rok 2018.
5. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018, które musi zostać podpisane przez wszystkich Członków Zarządu Głównego PTL
6. Informacja na temat dokonywanych zmian siedziby biura oraz sekretariatu Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
7. Wyrejestrowanie niedziałającej Lecznicy z Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji Oddziałów i Sekcji PTL.
9. Omówienie spraw związanych z Krajowym Zjazdem Delegatów , który odbędzie się w Warszawie w dniu 21 września 2019 r.
10. Informacja o przyznanych odznaczeniach PTL za rok 2018
• Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie
• Bene Meritus
• Dyplomy
11. Organizacja uroczystości Gloria Medicinae na Zamku Królewskim w Warszawie 25 października 2019 roku.
• Lista osób , którym przyznano Medal Gloria Medicinae za rok 2018 .
12. Dyskusja i sprawy bieżące.
13. Wolne wnioski.

Proponowany porządek może ulec zmianie.

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl